Så här flyttas ditt datacenter till
Northern European Zone.


Vi börjar alltid med att utföra en analys där du och dina kunders krav på säkerhet och tillgänglighet granskas. Därefter tillsätts en projektgrupp som arbetar med att ta fram en plan som identifierar alla moment och tillgodoser alla intressenters krav.

Ingen påverkan av verksamhet eller tjänster.


Flytten, som till stor del är digital, förbereds och följer projektplanen. Om fysisk utrustning behöver flyttas bestäms rutiner för hur det ska genomföras. Transport sker utifrån högt ställda sekretess- och säkerhetskrav.

Du är hos oss – vi är hos dig.


Tester och driftsättning sker tillsammans med din personal som har full insyn i arbetet. Representanter från oss närvarar på ditt kontor för att säkerställa att inga driftstörningar uppstår och att flytten genomförs på ett effektivt sätt.