Välkommen till
Europas Säkraste Datacenter.

Har du kontroll på ditt datacenters säkerhet? Eller är det något du tror? Vet du om väggarna är så kraftiga att de står emot en riktad attack? Är anläggningen avlyssningssäker eller har du bara hört att det är så? Vet du vilken gradbeteckning ditt skalskydd har och vad det innebär? Hos oss kan du hyra eller köpa ett nyckelfärdigt datacenter placerat på den geografiska plats du önskar. Du kan också hyra utrymme i ett av våra befintliga datacenters. Tycker du att det här är angeläget? Läs mer nedan.
Säkerhet

Dina brandväggar klarar säkert en virusattack.
Men står ditt datacenter emot ett terrorangrepp?

Ditt datacenter byggs enligt den höga skyddsklassen Grade VI – en säkerhetsgradering som används inom, och har utvecklats tillsammans med försvarsindustrin. Modulerna tillverkas i en patenterad betongkonstruktion som klarar avancerade intrångsförsök och skyddar från elektromagnetiska pulser (EMP). Våra datacenter övervakas med ett avancerat kamera- och passagesystem, vilket är ytterligare en aspekt som gör skalskyddet näst intill omöjligt att forcera utan upptäckt. En helt unik lösning är att alla kritiska komponenter såsom reservkraft, kyla och UPS skyddas innanför skalskyddet Grade VI. Allt för att gardera sig mot sabotage.

Redundans

Ett driftstopp kan kosta flera miljoner om dagen. Eller ingenting alls.

En minuts driftstopp i ett datacenter kostar i genomsnitt 7 900 USD enligt en undersökning genomförd av amerikanska Ponemon Institute 2013. Vid ett längre driftstopp blir de ekonomiska förlusterna betydande samtidigt som förtroendet hos marknaden minskar, vilket gör att kunderna kan föredra konkurrenter. För att undvika driftstopp certifieras alla delar i Northern European Zones datacenter enligt Tier 3 eller Tier 4. Beteckningen innebär att det är redundans på allt från el och kyla till internet och övrig infrastruktur.

En självklar nivå för oss som bygger Europas säkraste datacenter.

Ekonomi

Lägre byggkostnader och snabbare byggtid.

Northern European Zones datacenter byggs efter ett patenterat koncept med moduler i betong utvecklat helt enligt MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) vägledning för ”Fysisk informationssäkerhet i IT-utrymmen”. Genom att bygga med prefabricerade moduler kan kostnaderna kapas med upp till 20 procent jämfört med traditionella konstruktioner. Normalt uppför vi ett datacenter på tre till sex månader.

Läs mer om vårt erbjudande

Vi har stängt 24 timmar om dygnet.
365 dagar om året.

Miljö

Ingen kommer in i vårt datacenter.
Och knappt något släpps ut.

Vi tar tillvara på förnyelsebar energi som sol, vind och vatten för att försörja och kyla våra datacenter. Överskottsvärmen distribueras till fjärrvärmenät och närliggande byggnader. Genom att i möjligaste mån använda DC-teknik kan vi effektivt ansluta vindkraft och utnyttja solenergi. DC-teknik förbättrar energieffektiviteten med 10-20 procent jämfört med traditionell AC-teknik tack vare minskade förluster vid omvandlingen. Dessutom sänker Alfa Lavals innovativa kylsystemlösning dina energikostnader som är relaterade till kyla. Lösningen innebär också att ingen vätska används i själva datacentret, vilket eliminerar risken för läckage på servrar och annan utrustning.